Isbjörn.


Byggd 1916 för Åsbacka Trävaru AB, Söderhamn som Isbjörn I. Byggare var C.J. Wennbergs Mek. Verkstad AB, Karlstad (n.b. 66), byggd i stål med måtten 17,18 x 4,34 x 2,40 m. - 35,30 brt/2,40 nt. Maskineri var en compoundångmaskin av varvets egen konstruktion om 120 ihk. 1934 köptes båten av J F Grundberg i Sundsvall - namnet ändrades till Isbjörn. Under andra världskriget, 5 jan 1941 till 26 maj 1945, var båten inkallad som bogserare vid Stockholms Kustartilleriförsvar/Vaxholms Fästning. Besättning under den tiden var fartygschef, styrman, maskinist, två däcksmän, två eldare och en kock - summa 8 man. Lånades under åren 1942-43 ut till Stockholm Transport & Bogserings AB och såldes 1945 till Köpings stads hamnstyrelse där hon blev hamnbogserare. Åter i Norrland 1956 då Utansjö Cellulosa AB köpte henne. Enligt kontraktet att levereras fullbunkrad och med ångan uppe. 1963 byttes ångmaskinen ut på Lunde Varv och ersattes av 2 st Albin-Diesel G 61 T på sammanlagt 320 ehk. På 1970-talet övertogs båten av David Eriksson i Ramvik i samband med att bruket lade ut timmerbogseringen till honom. Såldes vid hans död, och registrerades 1979 som Isbjörn av Kramfors. Låg mest vid Öds kaj till 1991. Blev troligen fritidsbåt då. Ett antal ägare i Stockholm under åren förklarar namnbytet till Isbjörn af Stockholm. Lika förklarligt är namnbytet 2001 till Isbjörn af Wisby, då hon såldes till Visby detta år.
All information Bengt Westin.


Hos Åsbacka Trävaru AB.
Isbjörn
Foto: Lars Brolins saml. via Bengt Westin.


Köping hamns Isbjörn i vintervila
Isbjörn
Foto: Dan Nyström

Isbjörn i Köpingsån
Isbjörn
Foto: Dan Nyström

Isbjörn med mudderverk
Isbjörn
Foto: Dan Nyström

Isbjörn avger svart rök
Isbjörn
Foto: Dan Nyström

Isbjörn vid Hjälmare docka
Isbjörn
Foto: Dan Nyström


Hos Utansjö Bruk.
Isbjörn
Foto: Jan Häggströms saml. via Bengt Westin.


ISBJÖRN utanför Utansjö Bruk - okänt år.
Isbjörn
Foto: Tony Jonssons saml.

ISBJÖRN II vid vågbrytaren i Utansjö, okänt år. (Det står Isbjörn II bak på kortet, men om det skall vara en 2:a eller inte är okänt)
Isbjörn
Foto: Tony Jonssons saml

Hos Utansjö Bruk.
Isbjörn
Foto: Utansjö Bruks arkiv via Tony Jonsson


I Ramvik 1978.
Isbjörn
Foto: Bengt Westin.


Isbjörn
Foto: Bengt Westin.


I Öd, Kramfors 18 april 1982.
Isbjörn
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin.


I Visby 17 augusti 2003.
Isbjörn af Wisby
Foto: Bengt Westin


I Visby september 2006.
Isbjörn af Wisby
Foto: Johnny Nyström (nuvarande ägare).

Isbjörn af Wisby
Foto: Johnny Nyström.

Isbjörn af Wisby
Foto: Johnny Nyström.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan