Isbrytaren 2


42,4 x 10,8 x 5,7 m. 720 depl.ton.
Ångmaskin på 1315 ihk
Byggd 1895 på Lindholmens varv i Göteborg för räkning Göteborgs stad med namnet ISBRYTAREN 2. Fören var av den s.k. Svensksundstypen (efter kanonbåten med det namnet - byggd 1891).


Göteborgs ISBRYTAREN 2 och ISBRYTAREN 1
Isbrytaren 2 och 1
Foto ur Vår Flotta feb 1909


Tillbaka till isbrytaresidan
Tillbaka till startsidan