John Jennings.

SHMA-12443
Byggd 1920 vid C.J. Wennbergs Mek. Verkstad AB, Karlstad NB 74 (stål)
18,11 x 4,57 x 2,39 m - 45,20 / u.10 (MB 1926)
18,53 x 4,57 x 2,40 m - 44 / 17 (SS 1983)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 120 Ihk, utbytt mot en Skandia 4-cyl. tändkula på 300 Ehk 1957 som ersattes 1971 av 2 Volvo-Penta TMD 100 dieselmotorer på 410 Ehk.
Byggdes i spekulativt syfte, dvs utan beställare, och då ingen köpare anmälde sig medförde det stora kapitalförluster för varvet. Först i aug. 1926 lyckades man hitta en intressent, Robertsfors AB, Sikeå som fick henne till ett vrakpris och döpte till JOHN JENNINGS. Överfördes till Mo & Domsjö AB, Norrbyskär 1948 och senare till MoDo AB, Domsjö. Byggdes om och motoriserades 1957 vid Lunde Varv. 1981 köptes hon av Wiréns Rederi AB, Piteå men såldes igen efter bara några månader till Frälsningsarmens Förlags AB, Stockholm för 238 000 kr där hon insattes på traden Stockholm-Kurön som passagerarfartyg. Såldes i dec 1997 för 225 000 kr till Mattsson Maskin Invest AB, Mariehamn på Åland för 225.000 kr och namnet förkortades till JOHN, men i feb 2002 blev Kaarlo Jousmaa – Jousmaa Ky, Ekenäs nya ägare och då infördes hon också i det finska registret. Såldes 2004 till rederi Hans Palme, Mariehamn och användes som isbrytare för flistransportfartygen från Åland till Gävle. Under den här tiden utfördes även omfattande renoveringar ombord. Såldes senare till Fredrik Palmqvist, Kalmar. Återfick namnet JOHN JENNINGS i juli 2017. Köptes 2018 av Lars Tiderman, Karlstad och överfördes till Båtregistret.
Text: Bengt Westin. kompl. Hans Palme

John har under 2007 återkommit till Sverige (Kalmar). Klassning pågår för att återinföras i svenskt skeppsregister.


John Jennings
Foto: Bernt Sjölunds saml. via Bengt Westin.


JOHN JENNINGS utanför Skags udde - 1964
Bilden togs från gamla fyrtornet på ön Gråklubben strax norr om nuvarande fyr.
John Jennings
Foto: Staffan Norstedt


Norrbyskär 1968
John Jennings
Foto: Ola Bäckström.

Ola Bäckström berättar: John Jennings användes då flitigt för att bogsera s. k. ”grimmor”, en slags bomlänsar (mycket grova sammanfogade stockar) som fylldes med lösa stockar från företrädesvis Öre Älvs mynning för bogsering till Norrbyskär för s. k. flottläggning till normala timmerflottar för vidare transport till Husum. Sista tiden denna typ av bogsering nyttjades så bogserades grimmorna uteslutande till Hörnefors och den fabrik som då drevs där. Att bogsera grimmor var lite av en konstart som förutsatte mycket ringa sjögång och god kännedom om skärgården eftersom grimmorna på trånga ställen, exempelvis mellan öar och i trånga sund, fick ”skruvas” fram eftersom de fastnade på stranden på respektive sida. Bogserades de för fort så fick man bara grimman med sig och de lösa stockarna kom lös. Som sagt, lite grann av en konstart…! När denna epok var slut så användes John Jennings flitigt för bogsering av timmersläp från Ångermanälven till Örnsköldsvik och Husum, då ofta i sällskap med bogserbåten Mo.


John Jennings
Foto: Bengt Westin.


John Jennings
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin.

John Jennings
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin.

John Jennings
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin.


ca. 1980-81
John Jennings
Foto: Håkan Sundström.


I Skenäs utanför Norrköping på väg mot Kalmar, 9/6 2007
John
Foto: Fredrik Palmquist

På Ekenäs Varv, där renovering och klassning pågår, 19/8 2007
John
Foto: Fredrik Palmquist


John i arbete i Kalmar, 9/2 2008
John
Foto: Fredrik Palmquist

John
Foto: Fredrik Palmquist

John
Foto: Fredrik Palmquist

John
Foto: Fredrik Palmquist

John
Foto: Fredrik Palmquist


JOHN JENNINGS i Kalmar 20/7 2008
Foto: Patrik Nylin


JOHN JENNINGS i Kalmar - juli 2009
Foto: Bengt-Olof Lindgren

Foto: Bengt-Olof Lindgren


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan