Jääsalo

IMO: 7407544 - OIHE
Byggd 1975 vid Åsiverken, Åmål
32,82 x 9,28 x 5,00 m. 301/91
Maskin: 2 x Polar F28V-D på 1294 kW vardera

Hamnbogserare i Kemi
källa: FMI 08-09


JÄÄSALO i Kemi hamn
Foto Knapsu via Björn Berglund

Foto Knapsu via Björn Berglund

Foto Knapsu via Björn Berglund

JÄÄSALO
Foto Alexander Lipkin

JÄÄSALO , sommaren 2016
Foto Alexander Lipkin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan