Jacques

SGQK – 9471
Byggd 1894 vid Göteborgs Mekaniska Verkstad i Göteborg (Järn)
18,80 x 4,76 x 1,69 m (SS 1933)
19,35 x 4,76 x 2,20 m – 41 / 12 (till salu 2004)
Maskin: Okänd ångmaskin på 60 Ihk, ersatt av en Ford 2725 E på 123 hk okänt år

Byggdes för Mora-Wenerns Trafik AB, Kristinehamn som JACQUES. Före 1920 fanns hon hos Nordiska Transport AB, Göteborg och från detta företag i likv. såldes hon 31 juli 1924 till Svenska Staten-Kungl. Marinförv., Karlskrona för 47.500 kr och de betecknade henne TRB 4 KF. Utrangerades 1948 men köptes 1950 av G.W. Svensson, Sturkö som byggde om henne till lastmotorfartyg med namnet IRENE. Kom så småningom till ett partrederi i Norrköping med Torvald Svensson som huvudredare och dessa flyttade henne 1971 till Rederi AB Jack, Norrköping för 20.000 kr. Namnet var hela tiden JACK. Blev fritidsbåt hos okända ägare och byggdes i mitten av 1980-talet om till motorseglare med namnet JACKA som snart ändrades till JAQUELINE. Köptes 1987 av Progemo Trade HB, Stockholm för 370 000 kr och gick något år som Charterfartyg innan hon 1995 köptes av Susan Marie Andersson-Bremberg, Stockholm. Såldes 2005 till Tommy Thun, Enköping.
Text: Bengt Westin


JACQUES
Foto i Bengt Westins saml.

JAQUELINE i Enköping 3/5 2008
Foto Christer Samuelsson

Foto Christer Samuelsson

JAQUELINE i Enköping 1 maj 2011
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter

JAQUELINE i Hammarbyhamnen - 22 oktober 2020
Foto Anders Winter

JAQUELINE i Hammarbyhamnen - 23 oktober 2020
Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan