Bogserbåten Jarl.


Oregistrerad
Byggd 1876 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varf AB, Stockholm Nb 121 (Järn)
15,58 x 4,30 x 1,70 m - 28,11 / u.10 (SV 1917)
Maskin: Varvets 2-cyl. ångmaskin på 95 Ihk.

Byggdes som BOCKHOLM-SÄTTRA för AB Bockholm-Sättra, Stockholm. Såldes före 1920 till AB Mälardalens Tegelbruk och kallades MÄLARDALEN I, innan den 1934 köptes av Erik Gottfrid Häggblad, Salsåker och döptes om till OWE. Nästa ägare blev 1936 Johan Magnus Rodin, Lövvik och han sålde omkring 1940 till J.H. Kinnander, Västervik som försålde 1941 till Väg & Vattenbyggnadsstyrelsen, Kalmar och därefter försvann den ur sikte. Den 3 maj 1947 såg Bernt Fogelberg båten, till synes övergiven, liggande vid Långholmen. Därefter låg den en längre tid vid Söder Mälarstrand. Ägdes före 1952 av Oskar Axelsson, Göteborg med namnet JARL. 1952 köptes båten av dykare, båtskrotare m m Gunnar Nilsson m fl i Sundsvall som satte in en motor omkr. 1956-57. Sex år senare, den 3 okt 1958 såldes båten till AB Karaten, Stockholm som förde över köpet till Svenska Muddrings AB, Stockholm. Drog pråmar med rivningsmaterial etc till dess båten gick till skrot 1962.
Text: Bengt Westin


BOCKHOLMS SÄTTRA vid Söder Mälarstrand med Riddarholmen och Riddarholmskyrkan i bakgrunden.
Bockholm Sättra
Vykort i Christer Samuelssons saml.

OWE
Owe
Foto: Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

JARL
Jarl
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

JARL
Jarl
Foto: Gunnar Hedman via Bengt Westin

JARL
Jarl
Foto: Olle Arnell i Christer Samuelssons saml.


Tillbaka till Mälardalens Tegelbruk
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan