Järved II

SFC-2352 / SEQL-14837
Byggd 1947 vid Järveds Mek. Verkstad AB, Örnsköldsvik (Stål)
11,70 x 3,90 x 2,00 m
12,75 x 4,10 x ?? m - 18 / 5
Maskin: Okänd motor,ersatt av en Skandiaverken råoljemotor på 30 Ehk (1955). senare ersatt av en Scania MD 100 B

Byggdes för Mo & Domsjö AB i Domsjö som JERFED II, senare JÄRVED II. Såldes okänt år till Thord Gustafsson, Örnsköldsvik som 1996 sålde till AB Ramsövarvet, Stockholm. Såldes 2006 till okända.
Fakta: Bengt Westin

Claes Thure Moberg berättar om hur dessa båtar användes:
Dessa småbåtar användes till två ting. Dels flyttade man timmerramar. Det vill säga de ramar som anlände med timmersläpen. I trakten runt Husum låg det tusentals sådana här ramar som flyttades in i virkesintaget i takt med att de förbrukades.

Men då och då gick man till virkesintaget och spolade ombord kättingarna. Och spolade iland dessa vid "varvet" som faktiskt var ett riktigt varv men också en grov verkstad. Varje ram hade 22 stycken surrkättingar och 2 dragkättingar. Eftersom en ram var 20 meter i omkrets säger det sig själv att här talar vi om mängder med kätting.

I takt med att fabriken växte blev detta för smått och man gick i stället över till att ha speciella kättingpråmar där kättingen spelades ombord i takt med att man öppnade ramarna. Så bogserades pråmen över till "varvet" i stället och kättingarna spelades i land.

Vid "varvet" var det en stor arbetsstyrka som var i sving med att underhålla kättingarna. Man inspekterade dem och reparerade det som skulle repareras. Man brände väck dåliga partier och svetsade ihop kättingarna igen. De spolades rena och så gick de genom ett varmt bad med tjära där de impregnerades och lades så upp i förråd för färdig kätting.

Varje gång en timmerbogserare gick ut från Husum spolade man lastrummet fullt med kätting som man tog med sig till flottläggningsplatserna. Att sitta i rummet och styra ned kättingen var ett särdeles skitigt och tungt jobb. Med tiden började man i stället frakta kättingarna med lastbilar som var försedda med speciella kättingspel.


BORE med JÄRVED II liggandes bredvid, fotad i Husum 26 juli 1968.
Foto: Gunnar Hedman i Christer Samuelssons saml.

Claes Thure Moberg: Den här båten är speciellt utrustade med ett kättingspel. Den har ett klys ungefär midskepps. När timmerramarna togs in i magasinet öppnade man ju dem och varje ram innehöll en massa kätting som skulle återanvändas. Den spelades in på de här små båtarna genom klyset, de hade en stor lastlåda för kätting. Sedan kördes den över till det så kallade "varvet" på andra sidan fjärden där de spelades i land igen. Kättingen lastades sedan som returlast på timmerbogserarna och togs tillbaka till ramläggningsplatserna av dessa.
Foto: Gunnar Hedman i Christer Samuelssons saml.

JÄRVED II i Hammarbyleden 18/5 1971
Foto: Christer Samuelsson

Foto: Christer Samuelsson


JÄRVED II i Vaxholm 23/2 2001
Järved 2
Foto Christer Samuelsson

Järved 2
Foto via Börje Åström

Järved 2
Foto via Börje Åström

Järved 2
Foto via Börje Åström

Järved 2
Foto via Börje Åström


JÄRVED II i Vaxholm 16/2 2007
Järved 2
Foto Christer Samuelsson


JÄRVED II fotad från Södertörn 30/7 2007
Järved 2
Foto Lars Johnson

Järved 2
Foto Lars Johnson


JÄRVED II vid Ramsö - 22 maj 2010
Järved 2
Foto Christer Samuelsson

JÄRVED II vid Vaxholm - 28 januari 2013
Järved 2
Foto Christer Samuelsson

Järved 2
Foto Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan