Jason.


SLMA – 13377
Byggd 1967 vid Ankerløkkens Værft A/S, Florø NB 73 (Stål)
38,30 x 8,50 x 4,50 m - 376 / 105 (SS 1988)
38,82 x 8,54 x 4,05 m - 363 / 108 (Loggen 1999)
Maskin: 2 st. Lister-Blackstone EWSL M8, Dieselmotorer á 1.320 Ehk på 2.640 Ehk, (Enligt andra källor var märket Mirrlees Blackstone), ersatta av 2 st KHD SBA-8-528 Dieselmotorer på 2.308 Ehk (1994)

Byggdes för Norsk Bjergningskompani, Oslo som JASON. Såldes 1972 till KG Petersen & Alphers, Hamburg och döptes om till HANSA och kom till Sverige i slutet av 1985, förvärvad för 1 220 000 kr av Bröd. Wibergs Rederi AB, Husum via Mitab Rederi AB, Ludvika. Hon anmäldes först med namnet BETA, men återfick det ursprungliga JASON då hon flyttades till Wiberg Shipping AB, Husum i feb. 1986. Såldes tillbaka till Norge 1990 för 3,5 milj. Nkr, och ny ägare blev då Ødegaard Bjergning A/S, Oslo. I samband därmed ändrades namnet till MULTI MAMMUT. Nästa land blev Danmark, eller rättare sagt Panama, dit hon såldes i okt 1998, till Svendborg Bugser/Nils Henriksen/, Panama City och omdöptes till SVENDBORGSUND. Anledningen till att flaggan blev Panamas och inte Danmarks var att myndigheternas krävde att hon skulle klassas som nybygge. Därför tvingades den nye ägaren att skriva henne i Panama. 2001 såldes hon vidare, till Scandic Marine Shipping A/S, Tomrefjord och där ändrades namnet till SCANDIC MAMMUTH. Efter något år blev Underwater Engineering Nigeria Ltd, Lagos nya ägare, och de behöll henne till 2004 då hon såldes till okända nigerianska köpare och döptes om till NUMO under Panamaflagg. Belades med kvarstad av ILO den 27 sept. 2006, då liggande i Aden, sedan den indiska besättningen inte fått lön på 9 månader. Den 18 dec. samma år fick besättningen sina pengar och kunde mönstra av. Ägd av Export Trade Corp. Ltd i Hong Kong kom hon 2008 till Karwar i Indien, hyrd av ett bolag i Mumbai för att dra ut grundstötta lastfartyget OCEAN SARAI, men efter avslutat jobb fick hon inte certifikat från the Mercantile Marine Department för returresan, detta beroende på flera brister i fartygets utrustning. Efter många turer överläts fartyget till ett rederi i Davangere för skrotning. På grund av risken för att olja skulle rinna ut i hamnen protesterade de lokala fiskarna, men skrotningen påbörjades ändå i Karwar den 10 januari 2013.
Text: Bengt Westin


JASON i Norge - 17 juni 1969
Jason
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

JASON i Husum - 28 februari 1986
Jason
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin.

Vid Skeppsbron 23/8 1986
Jason
Foto: Christer Samuelsson

Jason
Foto: Christer Samuelsson

Jason
Foto: Christer Samuelsson


Mitten eller slutet av 1980-talet
Jason
Foto: Carl-Gustav Ericsson via Håkan Sundström


Jason
Jason
Foto: Jarl Larsson

Jason
Jason
Foto: Jarl Larsson

Jason
Jason
Foto: Jarl Larsson


Jason
Jason
Foto: Okänd i Pierre Huismans saml.


JASON i Furuögrund med motorhaveri - hösten 1988
Jason
Foto: Lennart Hedlund

Jason
Foto: Lennart Hedlund

Jason
Foto: Lennart Hedlund


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan