Jim

Oregistrerad
Byggd 1908 vid Ekensbergs Varv AB, Stockholm (stål)
12,13 x 3,10 x 1,66 m
Maskin: Okänd ångmaskin på 60 Ihk, motoriserad ca 1950 med en Säffle tändkulemotor på 120 hk och fick 1973 en Volvo-Pentamotor på ?? hk.

Byggdes för okända, men inköptes omkring 1915 av Aspa Bruk AB, Aspa som kallade henne ASPA. Såldes 1935 till John Bergmans Mek. Verkstad, Motala och blev då omdöpt till JIM. 1940 blev Helge Källsson m.fl., Lidköping ny ägare, men han överlät köpet på Lidköpings Bogser AB & Lidköpings stad, Lidköping samma år. Under kriget var maskinen och pannan utlånad till s/m GUNNAREN, men den återficks 1945 och senare såldes båten till Göteborgs Verkstadsindustri AB, Lidköping. Hon blev flottningsbåt 1950, inhandlad av Fryksdalens Flottn.förening /Chr de Verdier/, Ånimskog men de använde henne inte länge, för snart meddelades att hon var pråm. Lär ska ha haft flera ägare, bl a Stavsnäs Rederi AB, Stockholm där hon sjönk och bärgades. Såldes 1973 till Trellevarvet för 1 000 kr och ombyggdes där till nöjesbåt. 1977 köptes hon av Holger och Silas Gustafsson, Götene och fanns 2005 på Kållandsö.
Text: Bengt Westin

Tjänstgjorde på Göta älv och Göta kanal samt under första världskriget i Göteborgs hamn. Har sedan dragit timmer på Fryken och Klarälven. Hamnade senare i Stockholm där båten sjönk, men bärgades. Förvärvades 1973 av Harry Jonsson (Trellevarvet) som tog skrovet till Kållandsö för att bygga om till segelbåt. Båten köptes 1977 av bröderna Holger och Silas Gustafsson, Spiken, som byggde om till fritidsbåt och fortfarande äger den.
Fakta: Hans Bleeker (som hittade info i NLT)

Det tomma bogserbåtsskrovet låg sjunket vid Sjötorps varv, efter kriget bärgades det och ångmaskinen sattes tillbaka
Fakta: Anders Engdahl


ASPA
Foto: Anders Engdahls saml.

JIM i Bergmans ägo vid den förlista ångaren BYÄLVEN vid Fjuk i Vättern
Foto: Anders Engdahls saml.

JIM 15/5 1962
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

JIM i Spiken 11 juni 2008
Foto: Hans Bleeker

Foto: Hans Bleeker

Foto: Hans Bleeker

JIM i Spiken - 27 oktober 2021
Foto: Anders Winter

Foto: Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan