Johannes Matthies

Byggd 1942 vid J. Patje, Waterhuizen, Holland

Byggdes för räkning John Matthies, Hamburg som JOHANNES MATTHIES. Chartrades 1951-54 av Fairplay Schleppdampfschiffs-Reederei och mellan 1955 och 1964 av Neue Schleppdampfschiffsreederei Louis Meyer, Hamburg. Byggdes 1964 om från ångdrift till motordrift av Werft Johannes Oelkers i Hamburg. Kom till Vereinigte Schleppreederei Hamburg 1967, upplagd för skrotning i Hamburg 2008.
Text: Jan Dührkoop


JOHANNES MATTHIES, SCHLEPPKO 3, SCHLEPPKO 7 och SCHLEPPKO 16 i Hamburg 18 februari 2007
Foto Jan Dührkoop

JOHANNES MATTHIES, SCHLEPPKO 3, SCHLEPPKO 7 och SCHLEPPKO 16 i Hamburg 18 februari 2007
Foto Jan Dührkoop

KRISTIN, SCHLEPPKO 3, SCHLEPPKO 16, SCHLEPPKO 7 och JOHANNES MATTHIES i Hamburg 31 mars 2007
Foto Jan Dührkoop

JOHANNES MATTHIES och SCHLEPPKO 3
Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

under skrotning 31 maj 2009
Foto Jan Dührkoop


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan