John (1)

Oregistrerad
1873 - okänt varv
Mått och maskin okänd.

Byggdes för Göteborgs Bogserings AB, Göteborg som JOHN (1). Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Röda Bolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan