John

Oregistrerad
Byggd vid Rockland i Sundsvall 1880 (trä)
11,88 x 2,69 x 1,70 m (SV 1921)
Maskin: Okänd ångmaskin på 40 Ihk

Byggdes för okända. Ägdes 1915 av L.A. Svedlund, Alnö, under namnet JOHN. Förlängdes och förbyggdes varefter namnet ändrades till HÄNDIG. Omkring 1917 inköpt av J.A.E Jernberg, Sundsvall som sålde omkring 1920 till Örebro Expressbyrå & Handels AB, Gävle. Enl inspektör skrotad 1923.
Text: Bengt Westin


JOHN
Foto Bengt Westins saml.

HÄNDIG
Foto Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan