John

Oreg
Byggd 1860 vid Keillers MV, Göteborg (alt. 1885 vid Ekensbergs Mek Verkstad, Stockholm) (Järn)
11,95 x 2,78 x 1,44 m –
Maskin: Okänd ångmaskin

Byggdes för okända, möjligen för Ångslupsbolaget i Stockholm. Ägdes 1881 av Justus A. Waller, Stockholm hetandes JOHN, och såldes 1889 till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. Utrangerades och sänktes av den anledningen vid Yxlan i september 1931
Text: Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan