Jomala kyrka

Jomala kyrka är tillägnad S:t Olof. Här fanns kyrklig aktivitet redan på tidigt 1200-tal.


Jomala kyrka - 31 augusti 2022
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tillbaka till kyrkor på Åland
Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan