Jörn

Byggd 1926 som ångbogserare. Motoriserad vid okänd tidpunkt.
Nu som JÖRN hos Walter Lauk, Hamburg


JÖRN - 14 maj 2010
Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

JÖRN 25 juni 2010
Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop

Foto Jan Dührkoop


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan