Bogserbåten Jum.

SJED-10990
Byggd 1888 vid Wm. Lindbergs Mek. Verkstad & Warf AB, Stockholm
16,07 x 4,09 x 2,39 m. (nybyggd)
15,88 x 4,15 x 2,20 m. (1979)
Ångmaskin på 15 Ihk, ersatt 1955 av en Atlas Polar dieselmotor på 260 hk.

Beställdes den 12 aug 1887 och levererades den 5 april 1888 till Tunadals AB, Tunadal som FANNY. Byggnadsvarv var Wm. Lindbergs Mek. Verkstad & Warf AB, Stockholm (Nb 188) och hon kostade ny 17.500 kr. Från Stockholms skrifves; vid Södra warfvet har för Tunadals ångsågs aktiebolag wid Sundswall bygts en 15 hästkrafters bogserångare, hwilken utom drifmaskinen är försedd med en särskild maskin för drifwande af en ångspruta vid eldsläckningar. (Norrlänningen 19/5 1888). Såldes den 2 dec 1899 till Salsåkers Ångsågs AB, Salsåker och kallades ASTRID. Detta bolag ändrade skepnad 1934 till Salsåkers Intressenter, och från 1938 Salsåkers Industri AB och de sålde till sist båten 1943 till Vätö Nya Rederi AB, Stockholm där namnet blev VIROS. Rekvirerades av Marinförvaltningen den 28 nov 1943 för tjänst vid Hårsfjärdens örlogsbas och återlämnades samma år. Förvärvades 1946 av Anselm Andersson, Järved, Örnsköldsvik som lät motorisera båten ca 1955 med en Atlas Polar dieselmotor på 260 Hk. Kom till Arne Avelin, Lidingö 1957 och han stavade namnet WIROS och behöll henne ända till 1975 då A.I. Carlsson, Stenugnsund köpte henne. Återkom till Avelin året efter eller till Arne Avelins Bogserbåtar AB som det då hette. Där ändrades 1978 namnet till ARNE. Därefter ägdes båten i tur och ordning som WIRRE av M. Bergman, Stockholm (1979-1981) och Karl-Åke Zetterberg (1981-1981), som TYRÖ av Maj-Britt Edström, Tyresö (1981-1986), som DUMBO av Olof Eriksson, Mariehamn (1986-1988 och han betalade 26 000 kr) och som JUM av Per Arne Wikström, Stockholm (1988-2002, betalade 25 000 kr). Köptes den 15 juni 2002 till Devan Tisdale, Malmö. Är nog sedan 1979 att betrakta som fritidsbåt.
Såldes till Håkan Harrysson, Stockholm i maj 2008.
Text: Bengt Westin


FANNY
Fanny
Refoto: Björn Jansson via Bengt Westin


ASTRID
Astrid
Refoto: Bengt Westin

Astrid
Refoto: Jan Häggström


VIROS
Viros
Refoto: Bernt Sjölund via Bengt Westin


WIROS
Wiros
Foto: J C Lund via Bengt Westin

Wiros
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

WIROS i Södertälje kanal i början av 1970-talet.

Viros
Foto: Lars Johnson


WIRRE vid Norra Hammarbykajen - juni 1979
Wirre
Foto: Olle Renck via Christer Samuelsson


TYRÖ
Tyrö
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Tyrö
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin


DUMBO i Mariehamn 24/2 1987
Dumbo
Foto: Christer Samuelsson


JUM vid Norra Hammarbyhamnen - 6 oktober 1988
Jum
Foto: Christer Samuelsson

JUM vid Liljeholmen 27 november 2004.

Jum

Jum

Jum

Jum

Jum

JUM 26/4 2008
Jum
Foto: Lars Johnson

JUM torrsättes på Rindövarvet 12/11 2008
Jum
Foto: Ulf Edlind

Jum
Foto: Ulf Edlind

JUM bottenmålad och med nya zinkanoder 20/11 2008
Jum
Foto: Ulf Edlind

Jum
Foto: Ulf Edlind

JUM rejält ombyggd - 15 januari 2012
Jum
Foto: Anders Winter

Jum
Foto: Anders Winter

Jum
Foto: Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan