Jungfrun

SFC 5138
Byggd 1865 vid Lindholmens Varv, Göteborg (153)
13,85 x 3,11 m. (1865)
13,85 x 2,96 x 1,30 m. (nutid)
Ångmaskin av varvets konstruktion på 16 hkr. Ersatt 1904 av en 2-cyl Qvickmotor tillverkad vid Pythagoras i Norrtälje. Ersatt okänt datum av en Bolinder 15 hkr. 1980 en 67 hkr Fordmotor. 1991 ersatt av en 128 hkr Ford.

Levererades som FANNY till Stockholms Ångslups AB, Stockholm. Såldes 1901 till Erken Ångslups AB, Estuna, Norrtälje och döptes till ERKEN. Trafikerade på sjön Erken. Upplagd 1912, såld 1914, däckades och försågs med styrhytt och en liten salong akteröver. Användes som timmerbogserare med möjlighet att emellanåt ta passagerare. Hamnar 1958 i Nättraby, Karlskrona som turfiskebåt med namnet BELLMAN. Styrhytten flyttad akteröver. 1991 återfinns båten i Gällstaö, Ekerö som JUNGFRUN. Återfinns sedan 2016 i Stockholmstrakten.
Är sedan januari 2020 i Stege, Danmark.
Fakta: skargardsbatar.se, Jørn-Bent Jensen


JUNGFRUN vid Kärsön - 16 oktober 2018
Foto Anders Winter

JUNGFRUN i Stege, Møn - 16 januari 2020
Foto Jørn-Bent Jensen

JUNGFRUN vid Stege Bådeværft - 14 februari 2020
Foto Jørn-Bent Jensen

JUNGFRUN i Stege, nu med dansk flagga i aktern - 9 maj 2020
Foto Jørn-Bent Jensen


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan