Juniskär

Byggd 1872 vid Lindholmens Mek. Verkstad AB, Göteborg NB 224 (Järn)
Mått okända
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 32 Ihk (Nb 165)

Byggdes för AB J.E.Wænerlund, Göteborg som CARL. Såldes 1884 till Gävle och gick där till ca 1918 då hon köptes av Juniskärs Trävaru AB, Juniskär och omdöptes till JUNISKÄR. Såldes på 20-talet till Johan Näslund i Sundsvall och kallades PRIVAT. Sjönk den 18 april 1931 i Sundsvall men bärgades omgående.Någon gång under lördagsförmiddagen sjönk en bogserbåt, vilken legat förtöjd vid den s k pråmkajen i hamnen. Bogserbåten, som bär namn ’Privat’, tillhör hr Johan Näslund härstädes. …Om anledningen till olyckan svävar man fortfarande i ovisshet. Möjligen har någon kran frusit. (ST 20/4 1931). Uppges skrotad vid Mohögs på 40-talet?
Text: Bengt Westin


JUNISKÄR
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan