Juno

Oregistrerad
Byggd 1885 vid W. Lindbergs Verkstad & Varfs AB, Stockholm Nb 181 (Järn)
19,16 x 4,50 x 2,14 m – 41,83 / (SV 1915)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 130 Ihk

Byggdes för C.G. Broms, Stockholm som RAN. Kom före 1915 till Blankaholms Sågverks AB, Skaftet och de sålde 1941 till Kungl. Väg & Vattenbyggnadsstyrelsen, Stockholm. Hur länge de behöll henne är okänt, men före 1946 fanns båten som JUNO hos AB Rivö, Göteborg som före 1948 överlät till AB Svenska Fartygsagenturen, Göteborg som skrotade någon gång på 1950-talet.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Blankaholm/Igelsta
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan