Juno

6632
Byggd 1891 vid J. & C.G. Bolinders Mek. Verkstad AB, Stockholm (Järn)
16,55 x 4,04 x 2,06 m – 26 / (SS 1925)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 85 Ihk

Byggdes för Upsala Transport & Bogserings AB, Uppsala som JUNO. Från 1910 var hemorten Stockholm, och 1918 övertogs UTB helt av Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm. Dessa gick i konkurs 1925 och övertogs av Stockholms Enskilda Bank, Stockholm som samma år bildade Stockholms Nya T & B AB, Stockholm som 1926 åter blev Stockholms Transport & Bogserings AB. Såldes den 20 april 1927 till Karl Forsström AB, Förby, Finland för 9.000 kr. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Juno i Stockholm
Vykort i Anders Engdahls saml.

Juno
Foto ur Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Foto ur Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan