Jupiter

6626 - SFB-4772
Byggd 1894 vid J. & C.G. Bolinders Mek. Verkstad AB, Stockholm (Järn)
14,57 x 3,45 x 2,09 m – 21 / (SS 1948)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 90 Ihk, ersatt av en Bolinder W7 semidiesel på 90 hk 1952, ersatt 1967/68 av en Scaniadiesel på drygt 90 hkr, som ersattes av en Volvo TMD 100 A på 250 hkr ( 1982)

Byggdes för Upsala Transport & Bogserings AB, Uppsala som JUPITER. Från 1910 med hemort Stockholm. Upsala T & B köptes 1918 av Stockholms Transport & Bogserings AB som gick i konkurs 1924 och övertogs av Stockholms Enskilda Bank. Överfördes till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB 1924, som ändrade firma 1926 till Stockholms Transport & Bogserings AB. Utrangerades 1950 och såldes för 2.500 kr den 28 aug 1952 till Sture Sjögren, Stockholm som skrotade ur inredning och maskin samt sålde vidare till okända som gav henne namnet SIWA. Användes för diverse bogserjobb men utdömdes 1954 för bl a bristfälliga motorinstallationer. Köptes ca. 1960 av Arne Lindgren för 9 000:-. Arnes son, Peter Lindgren minns:
Jupiter eller SIWA som hon hette när min far Arne Lindgren förvärvade henne omkring 1960-1961 för det anmärkningsvärde priset av 9 000 kr Hon låg då ihop med de pråmar som permanent var lagda vid boj vid Fredhäll. Hon var i ett bedrövligt skick och hade bl a använts som sovplats för vad jag gissar var uteliggare.

Min far som var maskiningenjör (uppväxt med båtar på Värmdö och sonson till en fiskare) reparerade motorn som vid förvärvandet inte gick att starta och sedan startade ett omfattande renoveringsarbete av den befintliga inredningen (ja det fanns en gammal intakt inredning och den var inte utskrotad), bl a så låg hon upptagen på Lidingövarvet för att svetsa i nya plåtar där rosten hade gått åt henne för hårt.

I det uppsnyggade skick som bilden visar från 1966 var hon vårt sommarnöje från 1961/62 till 1968. Vi gjorde turer runt ostkusten samt till Öland och Gotland. Ytterligare kuriosa är att bojen som hon ligger förtöjd vid svetsade pappa ihop av diverse delar som han köpte på en skrot. Den var lysande brandgul och målad i samma färg som frälsarkransarna som hängde på var sida om styrhytten. Skrovet var på bilden marinblått och resten var vitmålat.

På sommaren 1967 eller 1968 var vi i Västervik och på väg därifrån så sprack en av de tre kolvarna i Bolinder Munktellen som satt i henne då. Efter bogsering hem till Stockholm så flyttades hon till Söder Mälarstrand för att få en nya Scaniadiesel (vet tyvärr inte motormodellen) installerad, motorn var bättre begagnad och hade suttit i en krockad lastbil, hästkraftsantalet ska dock ha höjts en aning från 90 hkr (därifrån är bilden från 1968 och på bilden syns sannolikt min mor).

Magin var bruten med Scaniadieseln. Borta var det lugnande dunket som ersatts av ett skallrande rytande av en modern diesel. Detta i kombination av det gick åt nära en månad varje år att knacka rost och måla om henne gjorde att Pappa bestämde sig för att sälja båten och de som tog över var ett gäng arkitekter som tänkte sig ha den som flytande kontor.

Den ljusa enkla målade träinredningen ersattes då med en mahognyinredning i en mer ”klassisk” segelbåtskaraktär.


Hade flera ägare som fritidsbåt och fick så småningom namnet JUPITER II.

Köptes 1972 av Lars Collander, Stockholm. Köpt 2006 av Björn Bäckman, Rönninge. Omfattande renoveringsarbeten pågår, bl.a. nya maskin- el- vatten- och avloppssystem samt till stora delar ny inredning. Skrovet ultraljudat och i undervattensdelarna i gott skick. Friborden midskepps, i anslutningen mot däcket vid gamla kolboxarna, dubblerade. Heter numera WIKTORIA II.
Text: Bengt Westin - kompl. Björn Bäckman, Peter Lindgren

Nybyggd var båten 30 cm lägre, med fällbar styrhytt och skorsten för att klara gamla Karl-Johanslussen utan broöppning. Trafikområde var Mälaren och inre skärgården. När den nya slussen var klar 1935, så höjdes däcket samt monterades en ny styrhytt.


SIWA vid Fredhäll 22/5 1966
Siwa
Foto:Thure Ehrnlund i Christer Samuelssons saml.

SIWA vid Söder Mälarstrand 20/7 1968
Siwa
Foto: Christer Samuelsson


JUPITER II vid Norr Mälarstrand 4 juni 2005.
Jupiter II
Foto: Lars Johnson

Jupiter II
Foto: Lars Johnson

Jupiter II
Foto: Lars Johnson

JUPITER II vid Norr Mälarstrand 20 mars 2005.
Jupiter II
Foto: Lars Johnson

JUPITER II - Norr Mälarstrand 23 november 2004.
Jupiter II
Foto: Lars Johnson

Jupiter II
Foto: Lars Johnson

JUPITER II vid Mälarvarvet 5/5 2007
Jupiter
Foto: Christer Samuelsson

JUPITER II vid Mälarvarvet 11/1 2008
Jupiter
Foto: Anders Winter

Jupiter
Foto: Anders Winter

Båten är omdöpt till WIKTORIA II
Wiktoria II
Foto: Anders Winter

Wiktoria II
Foto: Anders Winter

WIKTORIA II
Wiktoria II
Foto: Björn Bäckman

Wiktoria II
Foto: Björn Bäckman

WIKTORIA II vid Mälarvarvet 22/9 2008
Wiktoria II
Foto: Christer Samuelsson

WIKTORIA II vid Mälarvarvet 21/2 2009
Wiktoria II
Foto: Per Dunberg

WIKTORIA II i Svindersviken - 23 februari 2019
Wiktoria II
Foto: Christer Samuelsson

WIKTORIA II i Edsviken - december 2020
Wiktoria II
Foto: Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan