KL Breviksfjord

Byggd 2010 vid STX Europe. Skrovet i Rumänien och färdigställandet i Brevik, Norge (design Aker Yards PSV 06 CD)
94,90 x 20 m. - 5 100 d.w.t.
Maskin: 8 800 kW. 16 knop.

Byggd för räkning K Line Offshore AS som KL BREVIKSFJORD. Fartyget är ett Platform Supply Vessel (PSV). Tre systerfartyg är under byggande (KL BRISFJORD, KL BROFJORD och KL BARENTSFJORD). Besättningen uppgår till 25 man.


KL BREVIKSFJORD bogseras till Porsgrunn från varvet i Brevik av BEVER och BUKKEN - 9/7 2010
Foto Anders Busk

Närmast ligger systerfartyget KL BRISFJORD
Foto Anders Busk

Foto Anders Busk

Foto Anders Busk

Foto Anders Busk

Foto Anders Busk

Foto Anders Busk

Foto Anders Busk

Foto Anders Busk

Foto Anders Busk


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan