Kar

Byggd 1890 vid Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby (stål)
15,02 x 3,56 x 2,03 m – 25,83 / (MB 1890)
14,90 x 3,87 x 2,07 m – 24,96 / u.10 (MB 1948)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 60 Ihk, ersatt av en Avance Råoljemotor på 90 Ehk (194?) och en Bolinders Råoljemotor på 90 Ehk (1951) samt en GM-Detroit Dieselmotor på 248 Ehk (1958) /GM Bedford bogprop. 1977/

Byggdes för G.H. Hegardt & Co, Göteborg kostade 19.000 och döptes till HEGARDT. Köptes den 15 juni 1892 av Göteborgs Bogserings AB, Göteborg för 15.000 kr och döptes om till JOHN. Såldes till Norge den 20 april 1911 och ägare där blev Skienvasdragets Fællesflödningsforening, Skien för 11.500 kr och namnet ändrades till CARL. Motoriserades på 1940-talet och gick i flottningen till den 1 juli 1948 D/S A/S Tryg /A. Pedersen/, Høvik betalade 52.000 Nkr för henne och kortade namnet till KAR. Den 5 juni 1973 köptes hon av Bugser & Bjergningsselskabets A/S, Oslo, och den 1 april 1974 köptes båten av Jonasen & Østbø, Stavanger för 100.000 Nkr. Låg i Moss 2007.
Text: Bengt Westin

Kar vid Alphabrygga i Moss
Foto: Inge ”Astor” Jensen

Kar vid Alphabrygga i Moss
Foto: Inge ”Astor” Jensen

KAR - 9 augusti 2011
Foto: Roger Lundmark


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan