Karl

Oregistrerad
Byggd 1891 vid J. & C.G. Bolinders Mek. Verkstad AB, Stockholm (Järn).
14,84 x 3,97 x 1,71 m - 15,12 / (SV 1915)
14,60 x 3,95 x 1,90 m. (Hörnberg)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 60 Ihk, ersatt av Scania 6cy dieselmotor på 153 Ehk (1953).
Byggdes för Sandviks Ångsågs AB, Sandvik som SANDVIK. Då Sandviks ÅAB beställde en ny och större båt 1927, som levererades 1928, ändrades namnet till KARL. Överfördes genom fusion 1943, för ett åsatt värde av 5 000 kr, till Holmsunds AB som omkring 1947 sålde båten vidare till befälhavaren, Ivar Nilsson från Holmsund och han satte in motor 1953. Köptes för 10 000 kr 1958 av Ivar Karlsson, Sandvik som använde båten till 1972. För 12 000 kr blev hon då fritidsbåt hos Sven-Åke Hörnberg, Umeå. Köptes den 13 aug 1979 av Torvald Nygren, Umeå som fick betala 35 000 kr. Vem som rår om henne nu (2006) är okänt.
Text: Bengt Westin

Sandvik
Bengt Westins saml.

Karl
Karl
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

Karl
Karl
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Karl
Karl
Foto: Bengt Westin

Karl 1969
Karl
Foto: Åke Hörnberg

Karl i vintervila i Umeälven den 16/1 1975
Karl
Foto: Åke Hörnberg

Karl
Karl
Foto: Åke Hörnberg

Karl och Bergön vid kaj på Öhn 1976.
Karl och Bergön
Foto: Åke Hörnberg

Karl på slipen Norrbyskär 1976.
Karl
Foto: Åke Hörnberg

Karl
Karl
Foto: Åke HörnbergTillbaka till Mo & Domsjö
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan