Karlshamn.

SBMY - 15616
Byggd 1979 vid Dannebrog Verft AS, Aarhus Nb 174 (stål)
25,27 x 8,51 x 3,40 m – 170 / 80
Maskin: Alpha dieselmotor på 2 480 Hk

Byggdes för Århus Havn, Århus med namnet AROS TO. 1998 kortades namnet till AROS och den 17 feb 2003 köptes hon av Karlshamns Hamn och Stuveri AB, Karlshamn för 5,4 MDK och döptes om till KARLSHAMN.
Text: Bengt Westin


Karlshamns hamn 13 november 2005.
Karlshamn
Foto Andreas Engelmartin.

Karlshamn
Foto Andreas Engelmartin.


Harry Stone och Karlshamn vid Oxhaga, Karlshamn 19/3 2008
Harry Stone och Karlshamn
Foto Patrik Nylin


Tillbaka till Karlshamns Hamnförv.
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan