Vrak funnet vid Kastellholmen

Vid Kastellholmen tittar vraket fram efter ett äldre träfartyg, mest troligt är det ett örlogsfartyg. Vraket i sig är inte okänt, bara identiteten. En trolig kandidat är det danska skeppet GRÅ ULVEN, byggt i Neustadt 1645, erövrat av svenskarna i Ebeltoftsviken 23 juli 1659. Skeppet rapporterades "nedersjunken" 1670 vid Kastellholmen.
Fakta från Jim Hansson på Marinarkeologernas blogg/Sjöhistoriska museet


Kastellholmen - 28 mars 2013
Foto Lars Johnson-28 mars 2013

Vraket är synligt tack vare det för tillfället ovanligt låga vattenståndet
Foto Lars Johnson-28 mars 2013

Måtten på vraket är ca 30 meter långt och 6,5 meter brett. I ursprungsskick var hon större.
Foto Lars Johnson-28 mars 2013

Foto Lars Johnson-28 mars 2013

Det är väldigt tätt mellan spanten
Foto Lars Johnson-28 mars 2013

Foto Lars Johnson-28 mars 2013


Tillbaka till vrak
Tillbaka till lastfartyg
Tillbaka till startsidan