Kawara

ägdes av P Knight, London


Kawara
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan