Kemi 3

1915 (7/12 1894)
Byggd 1887 vid Jönköpings Mek. Verkstad AB NB 8 (Järn)
19.35 x 3,96 x 1,83 m – 39,63 / 25,17 (MB 1894)
18,92 x 4,16 x 2,02 m – 40,31 / 9,61 (SV 1915)
18,94 x 4,12 x 2,00 m – 40,31 / 13,24 (MB 1918)
18,99 x 4,12 x 2,08 m – 40,31 / 9,61 (MB 1919)
Maskin: Varvets 2cy ångmaskin på 80 Ihk

Byggdes som passagerarslup för Ångslupsbolaget Trafik i Nyland som GERDA. Kolliderade den 28 okt 1893 med kustångaren NORDSTJERNAN varvid 10 pers omkom. Båtkollision vid Lunde – 10 offer. Lördagen den 28 okt. inträffade en svår fartygskatastrof i Ångermanelfven, då ångslupen Gerda och ångfartyget Nordstjernan strax utanför Lunde Brygga kl. 6.40 e.m. sammanstötte, hvarvid Gerda nästan omedelbart sjönk. Vid olyckan omkommo 10 personer, bl.a. befälhafvaren på GERDA, kapten Berglund. (VA 30/10 1893). Sjöförklaring skall hållas för Gerdas sänkning vid Lunde den 28 okt vid 7-tiden på aftonen. Hon påseglades då af Nordstjernan, kapten C A Pettersson. (VA 11/3 1893) Efter bärgning och renovering ändrades namnet till TRAFIK II. Övertogs 1896 av Pr/ Oscar Fredrik Hedborg, Nyland som 1900 överlät till Ångslupsbolaget Ragnhild, Nyland. Dessa sålde den 4 april 1917 för 21 000 kr till Sävenäs Nya AB, Kallholmen och där blev TRAFIK II bogserbåt. Disponenten Theodor Hedberg bildade partrederi samma år (med Sävenäs Nya AB, Skellefteå Trämassefabriker AB och Johan Brännström, Byske) men dessa sålde den 20 maj 1921 till Anton Wirén, Piteå för 21 000 kr (som befraktat TRAFIK II sedan 1920). Wiréns blev Rederi AB 1938, men först 1943 registrerades båten hos bolaget, och blev kvar där till i feb 1947 då John Anton Waltari, Haparanda köpte båten för 8 000 kr. Bogserångfartyget ’Trafik II från Piteå, om 40 brt, byggt av järn i Jönköping 1887, har av Wiréns Rederi AB för 8 000 kr försålts till skepparen John Anton Waltari, Haparanda. Köparen har för avsikt att sälja fartyget till Finland om utförsellicens beviljas. (SST 14-1948). Waltari sålde för 25 000 kr i den 31 jan 1949 till AB Kemi Oy, Kemi och där ändrades namnet till KEMI 3. Bogserångfartyget ’Trafik II’ av Haparanda om 40,3 brt, byggt av järn i Jönköping 1887, har av kapten J A Waltari för 25 000 kr sålts till Kemi Oy i Kemi, Finland. (SST 37-1949). Skrotades 1954 vid Mansikkaniemis Varv i Kemi.
Text: Bengt Westin


TRAFIK II
Foto från Lennart Lundqvist via Bengt Westin

KEMI 3
Foto från Eero Antikainen via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan