Bogserbåten Kolbjörn.


År 1917 byggdes två av de mest kända bogserbåtarna på timmertraden utefter Norrlandskusten. Enligt ett ihärdigt rykte drog beställarna, Mo & Domsjö AB och Rederi AB Wilhelmina (Kramfors AB) lott om skroven, men om det är sant eller inte kan jag inte svara på. Och i så fall, varför? KOLBJÖRN blev först klar, om man ska tro byggnadsnumren där KOLBJÖRN fick 381 och FRANS MICHAEL 382. KOLBJÖRN var dessutom större, 30,96 m lång mot 30,95 m. De övriga måtten var lika, eller 8,18 m bred och 4,40 m djup. Lustigt nog hade FRANS MICHAEL större bruttotonnage, 205,29 mot KOLBJÖRN 205,13. Vid registreringen den 17 nov 1917 fick KOLBJÖRN nr 5934 och prick en månad senare fick FRANS MICHAEL nr 5940.

Byggd 1917 på Bergsunds Varf i Stockholm
Ursprungligen utrustad med en trippelångmaskin (13" - 21 1/4" - 34 5/8" x 23 5/8") på 680 Ihk.
30,96 x 8,18 x 4,03 m. 206,12 br.ton.
KOLBJÖRN byggdes alltså för Kramfors ABs dotterbolag Rederi AB Wilhelmina, Kramfors. Västernorrlands Allehanda den 3 sept 1917: Bogs. ’Kolbjörn’ sjösattes på lördag vid Bergsund. Namnet fick hon antagligen efter en av bolagets skogsinspetorer som hade detta norskklingande förnamnet. Som bolagets flaggskepp användes hon nästan uteslutande till havsbogsering på sommaren och isbrytning på vintern. Hon byggdes om och moderniserades ett flertal gånger och överfördes till moderbolaget Kramfors AB den 31 dec 1952 som fusionerades till SCA den 31 dec 1954. Vintern 1956-1957 fick hon en NOHAB Polar 6 cy MN 16 Turbo på 1 920 Ihk / 1 600 Ehk inmonterad vid Mohögs MV, Gustavsvik och användes ytterligare ett antal år innan hon den 4 juni 1969 såldes för 950.000 kr till Wiréns Rederi AB, Piteå. Där fortsatte hon sitt timmerdragande och isbrytande, och den sistnämnda sysslan tog knäcken på henne i feb 1984 då hon fick motorhaveri vid Haraholmen utanför Piteå. Hon ansågs inte värd att kosta på, utan lades upp och utrangerades 1985. Överfördes trots detta 1988 till Wiréns Shipping AB (Wirship), Piteå för den hisnande summan av 950.000 kr! Såldes 1989 för 37.000 kr! till Coalbear Shipping AB, Stockholm och har sedan dess legat lite här och var i Stockholm. Har enligt rykten begagnats som bordell, bostad m.m. I maj 1996 köptes hon av Lars Karlsson, Trelleborg men var kvar i Stockholm. Så även sedan hon i dec 1997 sålts till Roy Karlsén, som 1998 avyttrade Ådalens stolthet till Dorothy Andersson, Norrköping för 5 000 kr. Är numera husbåt i Norrköping.
Information Bengt Westin.


Under isbrytning före 1930.
Kolbjörn
Bild ur Bengt Westins samlingar.

Kramfors AB gav 1928 ut en jubileumsbok. Förutom en svensk upplaga så fanns det en engelsk och en fransk, eventuellt även en tysk upplaga.
Bild via Conny Gustavsson

I hemmahamnen i Kramfors i slutet av 1930-talet.
Kolbjörn
Bild ur Bengt Westins samlingar.

Okänd, STAFFAN, HEDVIK, WÄIJA, samt KOLBJÖRN i Furuögrunds hamn, cirka 1950
Foto Lennart Hedlunds saml.

KOLBJÖRN och FRANS MICHAEL vid kajen i Furuögrund - ca. 1950
Kolbjörn
Foto i Lennart Hedlunds saml.

KOLBJÖRN i SCAs färger i Luleå - innan hon motoriserades
Kolbjörn
Foto: Stig Larsson

Motoriserad, med stor flaggning 1956.
Kolbjörn
Bild ur SCA-arkivet via Bengt Westin.

Isbrytning under SCA-tiden.
Kolbjörn
Bild från Roland Stoltz.

Kolbjörn 22/9 1966, Sikeå.
Kolbjörn
Foto: Stig Larsson

KOLBJÖRN assisterar NORRLAND - 1971
Foto: Juergen Braker

Timmerbogsering under Wirens-tiden, tidigt 1970-tal.
Kolbjörn
Foto: Carl-Gustav Ericsson via Håkan Sundström.

Timmerbogsering i Danvikskanalen, Stockholm. Under Wirens-tiden.
Kolbjörn
Bild från Roland Stoltz.

Under Wirens-tiden.
Kolbjörn
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin.

Vid Lunde varv 1972.
Kolbjörn
Foto Bengt Westin.

Vid Lunde varv 1972.
Kolbjörn
Foto Bengt Westin.

Kolbjörn
Kolbjörn
Foto: Kjell-Åke Rönngren via Ulf Jonson

Kolbjörn
Kolbjörn
Foto: Kjell-Åke Rönngren via Ulf Jonson

Maskinrummet i Kolbjörn
Kolbjörn
Foto: Kjell-Åke Rönngren via Ulf Jonson

Kolbjörn i Härnösand 1975.
Kolbjörn
Foto: Stig Larsson

JOHN EKMAN och KOLBJÖRN vid Klubben-Granön, Furuögrund, augusti 1975
Kolbjörn
Foto: Lennart Hedlund

KOLBJÖRN vid Klubben-Granön, Furuögrund, augusti 1975
Kolbjörn
Foto: Lennart Hedlund

JOHN EKMAN och KOLBJÖRN vid Granön, Furuögrund, augusti 1975
Kolbjörn
Foto: Lennart Hedlund

Kolbjörn på isbrytningsuppdrag i Verkebäcksviken söder om Västervik 1980-81.
Foto: Conny Gustavsson

KOLBJÖRN, FRANS MICHAEL och KEMPE. Bakom ligger PITSUND och POLAR. Öregrund i väntan på väder för transport mot Husum i början av 1980-talet.
Foto Kjell-Åke Rönngren - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

I Piteås uthamn, Haraholmen, 1984.
Kolbjörn
Foto Lars-Jonny Landström.

Kolbjörn och Bore i Vaxholm 6/6 1984.
Kolbjörn och Bore
Foto Christer Samuelsson

Som husbåt i Norrköping.
Kolbjörn
Foto Jan Häggström via Bengt Westin.

Som husbåt i Norrköping, 18/4 2006.
Kolbjörn
Foto Bengt-Olof Lindgren.

Kolbjörn i Norrköping, 10/6 2007.
Kolbjörn
Foto Christer Samuelsson.

Kolbjörn
Foto Christer Samuelsson.

Kolbjörn i Norrköping. Ny färg - kolsvart - 23/10 2010.
Kolbjörn
Foto Christer Samuelsson.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan