Koltransport Ab, Stockholm

Koltransport AB bildades 1881 (bolagsordning antogs 25 mars 1882) i Stockholm av förvaltare Reinhold Nauclér, brukspatron Olof Nauclér, Schebo bruk, brukspatron Reuterskiöld, Gimo, konsul Knut Boman samt sjökapten L.E. Baumgardt med syfte att: … meddelst bogserångare och pråmar idka bogsering och fraktfart, hufvudsakligast af träkol från Norrländska hamnar och sågverk till hamnar utefter Östersjön och Mälaren... 1908 övertogs aktiemajoriteten av Stockholms Transport & Bogserings AB liksom bolagets 4 bogserbåtar och 19 pråmar, men fortsatte under sitt gamla bolagsnamn till den 30 dec 1912 då det beslöts att Koltransport skulle träda i likvidation.
Text: Bengt Westin


Bogserbåtarna


För mer information om bogserbåtarna - tryck på bilderna.


Tryck här
Öregrund - 1882
Gulleck - 1882 - 1909


Tryck här
Appendix
1885- 1909


Tryck här
Anthrax
1890- 1909


Tryck här
Plus
1890- 1909


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan