Koodoo (1)

Byggd 1875 vid Barclay, Curle & Co (nb 254)
Mått och maskin: okänd
Byggd för räkning Algoa Bay Steam Towing Co men bemannad av Donald Currie and Co för räkning Algoa Bay Steam Towing Co, Port Elisabeth, Sydafrika från 1876 till 1895 förutom för en kort period under Anglo-Zulukriget då båten tjänstgjorde som trupptransportfartyg. Förliste 1895.


Koodoo i Algoa Bay
Foto i Lars Brolins saml.

Port Elisabeth i Algoa Bay, Sydafrika, har drabbats av ett flertal katastrofer för sjöfarten. En sådan inträffade 30/8 1888 då en sydostlig storm gjorde att nio av de elva segelfartyg som låg till ankars strandade, men endast en sjöman miste livet den natten.

Några år senare, nämligen den 31 aug 1902 i hamnen i Port Elisabeth i Algoa Bay låg ett 40-tal segelfartyg ute på redden i väntan på lastning/lossning. På kvällen denna söndag började det hastigt blåsa upp, och under måndagen blåste det orkan och när sammanräkningen på tisdagen vidtog, konstaterades att mer än 20 fartyg blivit vrak och ett hundratal sjömän hade mist livet. (Andra källor säger 125-150). Bland de förlista skeppen kan nämnas den stora härnösandsbarken LIMARI.
Fotot kan vara från det senare tillfället, om Koodoo fortfarande var kvar där. Vid det första beskrivna stormen var Koodoo en av två bogserbåtar som försökte undsätta fartygen.
Fakta funna på nätet och från Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan