Köpings hamn

Köpings hamn ligger längst in i Mälaren. Redan 1548 fick staden privilegier för utrikes sjöfart. Hamnen anlades 1870 i och med att kajer byggdes och farleden rensades. 1932 invigdes djuphamnen och 1969 oljehamnen på norra stranden av Köpingsån.

Vykort i Olle Holmbergs saml.

Vykort i Olle Holmbergs saml.

Vykort i Olle Holmbergs saml.

Vykort i Olle Holmbergs saml.

Swedish Chicago Lines MONICA SMITH i Köping
Foto Malte Eriksson i Bengt Westins saml.

CAPTAIN CHRISTOS (Panama) i Köpngs hamn
Foto Malte Eriksson i Bengt Westins saml.

HURTIG i Köpings inre hamn
Vykort i Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Köpings hamn - 1982
Foto: Sven Strömberg

NORDÖN i Köpings hamn - 1982
Foto: Sven Strömberg

TOR i Köpings inre hamn
Foto: Bengt Westin

CORAL IVORY i Köpings hamn - 8 juli 2012
Foto: Bengt Westin

Arosbyggnaden i Köpings hamn
Foto: Bengt Westin

Vy mot hamnen i Köping
Foto: Bengt Westin


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan