Köpmanholmen.

SFB – 7471
Byggd 1897 vid Jerfeds Mek. Verkstad, Bonäset. (Järn)
13,83 x 3,45 x 1,72 m – 19,12 / u.10 (SV 1916)
14,10 x 3,77 x 1,65 m – (SS 1990)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 75 Ihk, utbytt mot en Skandiaverken AB motor på 120 Ehk 1956. Fick en ny, okänd, motor 1966 på 200 Ehk.
Byggdes för Forss AB, Köpmanholmen som KÖPMANHOLMEN. En ny bogserångare för Forss AB skall i vinter byggas vid Jerfeds MV. 48’ x 11 ½’ x 3 ½’, 35 hkr. Båten skall byggas mycket stark, synnerligast i fören, emeden den skall användas som isbrytare då så behövs. Nämnda båtbeställning är den första verkstaden åtagit sig. (ÖA 17/11 1897). Den bogserångare som Forss AB beställt vid Jerfeds MV gick i måndags af stapeln. Ångaren som erhållit namnet ’Köpmanholmen’ är i det närmaste färdig, och afprofning företagas endera dagen. Har måtten 14,0 x 3,5 x 1,3 meter. 35 Ihk. (ÖA 28/7 1897). Övertogs av Norrlands Skogsägares Cellulosabolag, Köpmanholmen 1960 och när dessa avvecklades 1982, av Kiruna Grus & Stenförädlings AB (som skulle riva industrin). Såldes 1982 till Ove Kenneth Avelin, Lidingö som överförde köpet på Marin & Maskin i Stockholm AB men omkring 1985 återköptes hon till Köpmanholmen av Inge Höglund. Är numera fritidsbåt. Ny ägare sedan 13 juni 2011 är Björn Södergren. Tio dagar senare avgick båten mot sin nya hemmahamn Ed i sjön Stora Lee.
Text: Bengt Westin, kompl. Björn Södergren


KÖPMANHOLMEN
Köpmanholmen
Foto hos Magnus Näslund, Nätra Hembygdsförening

Köpmanholmen
Foto hos Magnus Näslund, Nätra Hembygdsförening

KÖPMANHOLMEN vid kaj i Köpmanholmen, 1930-tal, till höger skymtar ett mudderverk.
Köpmanholmen
Foto Bertil Westin, foto hos Magnus Näslund, Nätra Hembygdsförening

Midsommarfirande på 1920-talet
Köpmanholmen
Foto hos Magnus Näslund, Nätra Hembygdsförening

KÖPMANHOLMEN bryter is nedanför sågverket, troligen 1950-talet
Köpmanholmen
Foto hos Magnus Näslund, Nätra Hembygdsförening

Köpmanholmen
Foto: Jan Christer Lund via Bengt Westin

Köpmanholmen
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Köpmanholmen
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Köpmanholmen
Foto: Bengt Westin

KÖPMANHOLMEN i Dals Ed - 3 juni 2018
Köpmanholmen
Foto: Krister Bång


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan