Korså II

Byggd vid Lindholmens varv 1861
11,28 x 2,53 m.
Ångmaskin på 12 hk (3 nhk)

Levererades till Kungsholmens Ångslupsbolag, Stockholm som RIDDARHOLMEN, (45 passagerare). Såldes 1867 till Korså Bruk i Dalarna och döpt till KORSÅN. I samband med att ytterligare en ångslup inköptes, som fick namnet KORSÅ I, döptes denna om till KORSÅ II. 1931 nedlades Korså bruk och båten kom då att användas som timmerbogserare fram till 1950.

CeGe Olsson och Gert Ekström skriver i sin bok "Alla våra ångslupar" att båten torde ha skrotats i början av 1950-talet. Mattias har dock uppgifter om att mellan 1955 och 1960 skulle KORSÅ II varit synlig i Nylandstrakten (Sollefteå) med riven överbyggnad och i drift som radiobåt, med namnet något synligt under ett nytt lager med färg.
Under 1950-talet troligen motoriserad av Frans Blomberg, Lövvik, som ev. byggde om till lastbåt

Finns här någon som kan kasta ljus över båtens vidare öden?

Fakta: "Alla våra ångslupar" av CeGe Olsson och Gert Ekström. Kompl. Bengt Westin


KORSÅ II vid Svartbäcken, Korsån - 1902
Vykort i Mattias Käcks saml.

KORSÅ II som på 1950-talet kom till Frans Blomberg, Lövvik (Ångermanälven) som satte i motor och sannolikt byggde om till lastbåt
Foto i Bengt Westins saml. (även bildtext)


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan