Korsnäs IV

Ägdes av Korsnäsbolaget och gick på sjön Runn


KORSNÄS IV vid Runns ångsåg
Foto okänd via Anders Winter

KORSNÄS IV
Foto Anders Winters saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan