Korsnäs IV

Ägdes av Korsnäsbolaget och gick på sjön Runn


KORSNÄS IV
Foto Anders Winters saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan