Korsnäs V

Ägdes av Korsnäsbolaget och gick på sjön Runn


KORSNÄS V
Foto okänd via Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan