Korsön

SDGR – 10741 (nov 1966)
Byggd 1952 vid Bröderna Larssons Varv & Mek. Verkstad AB, Kristinehamn (Stål)
16,30 x 4,62 x 2,10 m – 42 / 0 (Ny 1952)
16,10 x 4,62 x 2,44 m – 42 / 0 (SS 1961)
Maskin: Skandiamotor Råoljemotor 295-B på 210 Ehk, ersatt av en Volvo TAMD 120 dieselmotor på ?? Ehk (1977)

Levererades den 30 maj 1952 till Uddeholms AB, Skoghallsverken som KORSÖN. Såldes på anbud i jan 1969 till Slamsugnings AB, Göteborg för 82.000 kr och döptes om till GUNNAR. 1976 köptes hon av Ringö-Marin AB, Göteborg och därifrån såldes hon i feb 1979 till Pr/ H. Sjöblom, Runmarö. Där byggdes hon om till passagerarbåt och såldes vidare 1984 till R.L.K. Nordvall, Sandhamn för 450.000 kr. Namnet blev åter KORSÖN 1993 och okänt år köptes hon av Sandhamns Båttaxi AB, Sandhamn. Avyttrades för 600 000 kr 2002 till Ari Marin AB, Helsingborg och namnet förändrades till JESSIE. I slutet av 2005 köptes hon av Roslagens Sjötrafik AB, Söderöra och döptes då om till GUDUNGEN AV SÖDERÖRA.
Text: Bengt Westin

Korsön
Foto: Bengt Westins saml.

Gunnar vid Stavsnäs 30/3 1985
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Gunnar i Sandhamn 28/12 1985
Foto: Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan