Jääkotka

OGIZ
Byggd 1963 vid Åsiverken AB, Åmål Nb 67
33.96 x 9.30 x 4.50 m – 298 / 90
Maskin: Nohab 6cy diesel på 1.650 Ehk / 1.214 kW

Byggdes för Kotkan Kaupunkki, Kotka som JÄÄKOTKA. Hyrdes ut till Finntugs Oy, Kotka okänt år innan hon såldes lika okänt år till Merenkulkulaitos (Järvi-Suomen Merenkulkupari), Villmanstrand. Såldes i juni 2000 till ET-Merenkulkukoulutus Oy, Raumo som 2004 sålde henne till Oy Vaasan Hinaus – Vasa Bogserings AB, Vasa.
Text: Bengt Westin


Jääkotka

Jääkotka
Bilder från Kenneth Herrgård


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan