Kraft.

SFB – 6589
Byggd 1920 vid A. Ahlströms Oy, Warkaus NB 560 (Stål)
14,20 x 3,60 x 1.80 m - 15 / 0 (SV 1925 o SS 1983)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 65 Ihk. Motor 1961, en begagnad 3cy Skandia på 315 Ehk, senare ersatt av en Deutz V12 på 290 Ehk.

Byggdes för Petsmo Sågverk /Johannes Håkans/, Korsholm med namnet KRAFT. Inköptes till Sverige 1921 av Ludvig och Ruben Berglund, Håkansö och de behöll henne till 1960 då Wiréns Rederi AB, Piteå köpte båten. Motoriserades vid Fingermanholmens Varv i Piteå 1961. Wiréns gick i konkurs den 31 aug 1987 och båten såldes till Wirén Shipping AB den 16 mars 1988 för 200.000 kr. Övertogs av Wiréns Rederi AB (nytt bolag) den 31 dec 1997 för 125.000 kr. Såldes den 10 feb 1999 till Rederi AB Nestor, Piteå för 100.000 kr, med bare boat-charter tillbaka till ägaren. När RAB Nestor den 11 nov 2003 köpte ORNÖ fick KRAFT bli dellikvid, och nya ägare blev då Granströms Rederi AB, Ornö. År 2011 ägdes hon av Betege Byggen AB i Bromma och ägdes ett tag av Mälarvarvet innan hon såldes 2018 till Jungfrusunds Marina på Kymendö.
Text: Bengt Westin


KRAFT nyinköpt i hemmahamnen vid Håkansö brygga - en by norr om Piteå - 1921
Kraft
Foto: Fam. Berglund via Björn Berglund

KRAFT bogserar utanför Skuthamnssågen någon gång på 1930-talet
Kraft
Foto: Fam. Berglund via Björn Berglund

KRAFT assisterar den 3-mastade barken LINGARD i Piteå hamn, troligen 1938.
Masttopparna på LINGARD är sänkta för att kunna passera under linbanan som gick över Munksundet.
Kraft
Foto: Fam. Berglund via Björn Berglund vars far som var ombord på Kraft, har daterat den.

Lingard köptes till Mariehamn och Gustav Eriksson 1925 och där fanns hon till 1935 då hon såldes tillbaka till Norge. Köpare var Norsk Seilskute Klubb och under ett antal år riggades hon upp igen men under den tyska ockupationen riggades hon av och användes som upplagsfartyg. Efter kriget beräknade man att det skulle kosta 400 000 kr att renovera henne igen, och det blev nog litet för dyrt, så hon skrotades i Stavanger. Jag vet att hon låg vid ”mitt” sågverk i Marieberg och lastade den 28/9 till 11/10 1935.
Text: Bengt Westin

På 1940-talet fick KRAFT ny styrhytt och en fällbar skorsten, så att man kunde passera under broarna i kanalen genom Piteå
Kraft
Foto: Fam. Berglund via Björn Berglund

KRAFT på 1940-talet
Kraft
Foto: Fam. Berglund via Björn Berglund

KRAFT
Kraft
Foto: Lundmarks via Bengt Westin

Wiréns KRAFT 1965.
Kraft
Foto: Ivan Raborg via Bengt Westin

KRAFT 1967
Kraft
Foto: Bernt Fogelberg via Bengt Westin

KRAFT i Pitsundet augusti 1967
Kraft
Foto: Stig Larsson

KRAFT på ingående i Hammarbyleden - 17 maj 1969
Kraft
Foto: Christer Samuelsson

KRAFT
Kraft
Foto: JC Lund via Bengt Westin

KRAFT vid Nyckelviken
Kraft
Foto Göran Larsson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


Wiréns KRAFT
Kraft
Via Åke Jansson

FREJA och KRAFT i Finnboda våren 1985.
Kraft
Foto: Åke Jansson

KRAFT bogserar timmer förbi Hammarbyhamnen
Kraft
Foto via Åke Jansson


Till timmersläp med KraftKRAFT - 1998
Kraft
Foto: Bengt Westin

KRAFT - 2001
Kraft
Foto: Bengt Westin

KRAFT på sydsidan av Ekerö - 11 mars 2006
Kraft
Foto: Lars Johnson

KRAFT vid Mälarvarvet - 18 februari 2007
Kraft
Foto: Christer Samuelsson

KRAFT vid Mälarvarvet - 5 maj2007
Kraft
Foto: Christer Samuelsson

KRAFT vid Jungfrusund - 27 augusti 2011
Kraft
Foto: Anders Winter

KRAFT med KOLOSS vid Jungfrusund - 27 augusti 2011
Koloss
Foto: Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan