Kraften

Oregistrerad
Byggd 1861 av järn vid Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm (NB 39).
23,72 x 4,43 x 2,53 m - 56,96 / 6,04 (MB 1903)
23,94 x 4,44 x 1,87 m - 50,68 / 46,46 (MB 1916)
Maskin: Sannolikt varvets ångmaskin på 75 Ind.hkr, ersatt av en Hernösands MV, 2-cyl. Comp ångmaskin på 180 Ind.hkr (1898)

Byggdes för Stockholms stads Drätselnämnd, kostade ny 32.750 Kr och fick namnet KRAFTEN. Drog skitpråmar i huvudstaden. Köptes 1878 av C.G.Borgström, Stockholm som den 25 april 1889 sålde för 12 000 kr till A Björklund i Sundsvall. Bogserång. ’Kraften’ har i lördags af ägaren C G Borgström i Stockholm sålts för ett pris af 12.000 kr till A Björklund, Sundsvall. (ST 26/4 1889). Björklund i sin tur fick 6 755 kr när han den 27 okt. 1891 sålde båten till Obbola Ångsågs AB, Obbola. I Obbola fick hon namnet OBBOLA. Fick ny maskin 1898 men övertogs den 31 dec 1906 genom fusion av Holmsunds AB, Holmsund, och dessa tog ur ångmaskinen 1914 och satte in den i nybyggda OBBOLA. Fick då namnet förkortat till OBBO. Blev möjligen pråm och skrotades några år senare.
Text: Bengt Westin


OBBOLA i Umeå
Obbola
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Umeå museum via Lennart Hedlund

OBBOLA på Umeälven
Obbola
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Umeå museum via Lennart Hedlund


Tillbaka till Stockholms hamn, stad m.m.
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan