Kramfors

Lat. N. 62° 56´. Long. O. 17° 48,2´.
Lastageplats i Västernorrlands län, 21,5´från Hernösand. Hamnen som är tillgänglig för fartyg af största djupgående och väl skyddad, har 12 - 24 m. djup med lerbotten. Vid kajen är djupet 4 - 6,5 m.
Lots möter utanför Hernö; utgående lots erhålles från Nyland.
Klarering sker vid Lunde tullplats, som lyder under Hernösands tullkammare.
Proviant och vatten finnas på platsen; öfriga skeppsförnödenheter erhållas från Hernösand, Lunde eller Nyland, med hvilka platser ångbåtsförbindelse äger rum flere gånger dagligen.
Bogserbåt kan lätt erhållas.
Järnvägs-, post-, telegraf- och rikstelefonstation på platsen.

Ur De Svenska Kusthamnarne av C.F. Halén och G.O. Lange, publ. 1906

Kramfors har fått sitt namn efter Johan Kristoffer Kramm, som 1744 anlade en vattensåg i Limsta i Gudmundrå socken. Namnet avsåg först den ångsåg som byggdes 1852 men kom snart att beteckna hela bygden. Runt ångsågen växte tidigt ett litet bolagsstyrt samhälle upp. Liknande var utvecklingen runt övriga sågverk i socknen. Längre inåt landet - i Björsta - där vägar och järnväg möttes, etablerades ett servicesamhälle utom bolagets räckvidd.
Text: Håkan Löfgren


Hamnen i Kramfors
Foto i Bengt Westins saml.

Vinterupplagda bogserbåtar i Kramfors
Foto i Bengt Westins saml.

ANGELO av Hull vid Plattfabriken i Kramfors. Ellerson Wilson Line från Hull var välbekanta gäster vid Kramfors kajer - ca 1957
Foto: Rudolf Södergren i Bengt Westins saml.

ANTEN (Transatlantic) lastar vid Östra sågen i Kramfors - ca 1930
Foto okänd i Bengt Westins saml.

Brädgårdskontoret vid Östra sågen var god reklam för snickarglädje - ca 1930
Foto i Lars Petterssons samling via Bengt Westin

ERNST SDZM – 6025
Byggt 1918 vid Birka Varv, Söderköping
25,92 x 6,32 x 2,44 m – 107,61 / 71,25
Maskin: Bolinder råoljemotor på Ehk
Byggdes för AB H. Thörnell & Co, Norrköping som ERNST. Köptes 1933 av Simon Carlsson, Stockholm. Såldes till Norge i aug 1942 och döptes om till FROSTFART II som senare blev BROSME och FOLLESØY. Sjönk av okänd anledning 31 okt 1969.
Ligger vid massakajen i Kramfors. - 1937
Foto Ragnar Wallin i Bengt Westins saml.

Utsikt från Ödsberget med fabriken och Västra sågen.
Vykort i Bengt Westins saml.

Kramfors Östra och Västra såg före sekelskiftet 1800-1900
Vykort i Bengt Westins saml.

Kramfors Västra såg med lastande fartyg. Till vänster lilla ROBERT och till höger den lite större DOVRE.
Vykort i Bengt Westins saml.

MONARK av Kramfors lastar vid Västra sågen
Foto okänd i Bengt Westins saml.

OAXEN V med pråmen OAXEN 33 lämnar Kramfors.
Foto Oscar Wallin i Bengt Westins saml.

Okänd råriggad ångare lastar vid Östra sågen
Foto okänd i Bengt Westins saml.

Okänt lastfartyg vid massakajen. Möjligen en Ostasiatare
Foto: Ragnar Wallin i Bengt Westins saml.

Kramforsbolagets minsta enhet, inspektionsbåten QVICK dra en pråm utanför massakajen.
Foto i Bengt Westins saml.

ROSA SMITH av Stockholm lastar vid Västra sågen. - ca 1958
Foto: Rudolf Södergren i Bengt Westins saml.

Transatlantics SILJAN lastar i Kramfors
Foto okänd i Bengt Westins saml.

Pråmen THULE (byggd 1849) utanför Plattfabriken.
Foto Gunnar Hedman i Bengt Westins saml.

Ålandsbarken VIKING lossar barlast utanför Grusholmen i Kramfors.
Foto okänd i Bengt Westins saml.

Ålandsbarken ARCHIBALD RUSSEL lossar barlast utanför Grusholmen i Kramfors.
Foto okänd i Bengt Westins saml.

YMER (1) gör en sväng utanför fabriken.
Foto: Lugnviksbilder via Bengt Westin


Tillbaka till hamnar
Tillbaka till startsidan