Krut

Oregistrerad
Byggd 1924 vid Akers Mek Verksted A/S, Oslo (stål)
111,5 x 21,9 x 12,8 fot – 204 / 66
Maskin: Varvets trippelexp.maskin (13,5", 22" och 37,5 x 24") på 750 IHK.

Byggdes, och levererades i nov 1924 som valfångstfartyg för Campania Argentina de Pesca, Buenos Aires som TIBURON. Såldes efter några år till Loberemus (T Dannevig o Co) och de ändrade namnet till KRUTT innan hon i mars 1937 köptes av A/S Labor (Finn Storen), Kragerö. Såldes 1939 till Svenska Staten Marinkommandot, Stockholm tillsammans med KANON och hämtades i Sandefjord hösten 1939. Hemresan blev stormig med åtskilliga haveritillbud, mest beroende på dåligt sjömanskap hos de utsända besättningarna. KRUTT blev KRUT hos Kronan och där utnyttjades hon som bogserbåt (målbogs) för Kustartilleriet i Vaxholm. Användes till 1958 då hon utrangerades och den 12 sept 1958 köptes hon av Rederi AB Tritonia /Edwin Ceidborn/, Stockholm, men var i dåligt skick och skrotades därför 1960.
Text: Bengt Westin


KRUT
Foto Malte Eriksson via Bengt Westin

KRUT
Foto Ingemar Landström


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan