Kungsholm (2)


Byggd 1928 av Blohm & Voss, Hamburg, Tyskland (n.b. 477)
181,32 x 22,00 x 11,52 m. - 21 250/11 237 ton. 9 490 dwt.
Maskin: 17 000 EHK. 17,5 knop
Byggd för Svenska Amerika Linien, Göteborg. Gjorde sin jungfruresa 24/11 1928. Såldes 1942 till US Maritime Commision och döptes till JOHN ERICSSON. Användes som trupptransportfartyg, rensad på all fin inredning. Återköpt av SAL 1947. Brandskadades innan köpet, återuppbyggdes samt såldes 1948. Omdöpt till ITALIA. 1964 nytt namn - IMPERIAL BAHAMA, använd som flytande hotell på Bahamas. Upphuggen 1965.
Fakta om fartyg för komplett historia

Kungsholm, vykort daterat 28/9 1929
Kungsholm
Vykort i min samling

Kungsholm
Kungsholm
Vykort i min samling

Kungsholm
Kungsholm
Vykort i min samling

Kungsholm, vykort daterat 10/12 1933
Kungsholm
Vykort i min samling

Kungsholm
Kungsholm
Vykort i min samling

Kungsholm på vykort postgånget 1936
Kungsholm
Vykort i min samling

Italia på vykort
Italia
Vykort i min samling

Italia angör Cuxhaven
Italia
Vykort i min samling


Tillbaka till SAL
Tillbaka till startsidan