Kuriren.


JNRH/SFGO – 4267
Byggd 1885-1889 vid Lobnitz & Co A/S, Renfrew Nb 282 (stål)
39,06 x 6,43 x 3,40 – 195,46 / 17,00 (SS 1933)
Maskin: Varvets Tripleångmaskin (15” – 24” – 42” x 24”) på 550 Ihk / 470 Ehk
Byggdes för okända beställare som ej mottog leveransen. Sjösattes den 16 feb 1885 men fick ligga upplagd vid varvet till juli 1889 då inspektörer från De Forenede Danske Selskaber, Köpenhamn inspekterat båten. Därefter färdigställd. Levererades från varvet den 17 juli 1889 och avgick därifrån den 24 juli som KUREREN. Användes som inspektionsfartyg av DFDS´ v.d. C.F. Tietgen. Köptes för 54 000 kr den 15 sept 1903 av Rederi AB Höfding, Kubikenborg och fick namnet ändrat till KURIREN och de behöll den något annorlunda timmerbogseraren till den 7 jan 1937 då kontrakt skrevs mellan Höfding och Bogseringsbolaget W. Andersson & Co, Holmsund som köpte henne för 28.000 kr.

Bogserångfartyget ’Kuriren’ av Kubikenborg, om 195 brt har av Rederi AB Höfding försålts till Bogseringsbolaget W. Andersson & Co i Holmsund. Fartygets maskin- och pannanläggning genomgick år 1928 en grundlig modernisering vid Lindholmen, varvid en ganska betydande kolbesparing erhölls, samtidigt som maskinkraften ökades med 40 %. (SST 50-1936). Hon användes i Holmsund till 1964 då hon den 2 dec köptes för 17 000 kr av Carl Persson & Söner AB, Ystad för skrotning. K:et i namnet målades över, och med namnet URIREN bogserades hon ned till Ystad där Persöner meddelade i feb 1965: Fullständigt nedskrotad.

En av de vanligaste myterna på Norrlandskusten är att fartyget skulle ha varit danske kungens lustjakt, vilket härmed dementeras.
Text: Bengt Westin


Kuriren
Foto: SCA-arkivet via Bengt Westin

Kuriren
Foto: Alfons Andersson via Bengt Westin

Sannolikt efter moderniseringen 1928
Kuriren
Foto: Klubb Maritims Västra Krets (Fotopumpen) via Bengt Westin

Kuriren
Foto: Jan Adin via Bengt Westin

Kuriren
Foto: J C Lund via Bengt Westin

Prins Gustaf drar Kuriren ned till Ystad i december 1964.
Kuriren
Foto: Ingmar Sahléns saml. via Bengt Westin


Bilden på Kuriren visar när hon är vitmålad, senare svartmålades hon med ett A på skorstenen.
Kuriren
Foto via Anders Olsson


Hildur Andersson var kocka ombord Kuriren. Här är några bilder från den tiden.
Hildur var gift med Per Wiktor Anderssons son Verner Andersson.
Kuriren
Foto Hildur Andersson via Anders Olsson

Kuriren
Foto Hildur Andersson via Anders Olsson

Kuriren
Foto Hildur Andersson via Anders Olsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan