Kuriren

SJLT – 12891
Byggd 1874 vid Keillers Verkstad AB, Göteborg Nb 184 (Järn)
16,79 x 4,06 x 1,67 m - 24 / 0 (Malte E)
Maskin: Varvets 1cy ångmaskin på 12 Ihk, ersatt av en Wennbergs MV, Karlstad comp.ångmaskin på 90 Ihk (1938)

Byggdes för Fagersta Bruk AB, Fagersta som KURIREN. Fick pannexplosion på midsommarafton 1897 varvid två man och skeppskatten dödades. Skadorna blev stora och hon bärgades först året därpå. 1937 fick hon panna och maskin från skrotfärdiga STRÄNGNÄS TRAFIK. Hur länge bruket behöll henne är okänt, men 1960 ägdes hon av Bröderna Persson, Vikberg och de sålde 1963 för 1 700 kr till T. Schlyter och E. Herlitz, Stockholm. Ombyggdes 1963-1972 till fritidsbåt men såldes 1978 till Föreningen Ångfartyget Kuriren, Stockholm som använder henne som museibåt. Återfinns numera i Smedjebacken. Har varit i drift där sedan september 2007.
Text: Bengt Westin


KURIREN
Foto Malte Eriksson via Bengt Westin

KURIREN
Foto Malte Eriksson via Bengt Westin

KURIREN
Foto Malte Eriksson via Bengt Westin

KURIREN i Västanfors
Vykort i Cennet Hedströms saml.

KURIREN i Strömsholms Kanal vid Sembla sluss.
Foto Per Hildings saml.

KURIREN på Strömsholms kanal
Refoto Olle Carlé i Christer Samuelssons saml.

KURIREN på Strömsholms kanal
Refoto Olle Carlé i Christer Samuelssons saml.

KURIREN vid Söder Mälarstrand - 1973
Foto Christer Samuelsson

KURIREN på Mälarvarvet 1996
Foto Anders Winter

KURIREN i Smedjebacken 27/6 2008
Foto Anders Winter

KURIREN med RUNN på utsidan i Smedjebacken 6/9 2009
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan