Kvick

Oregistrerad
Byggd 1899 vid Sunds AB Mek. Verkstad, Sundsbruk (Järn)
15,15 x 3,33 x 1,53 m – 21.60 / u.10 (SV 1915)
Maskin: Varvets 2-cyl. ångmaskin på 60 Ihk.

Byggdes för Trävarubolaget, senare Trävaru AB Svartvik, Svartvik som KVICK. Fick ny panna på Hernösands V & V 1909¹. Hörde på 1930-talet hemma hos Ankarsviks Ångsågs, sedan 1948 Ankarsvik AB, som JOHANNEDAL. Skrotades i jan 1950 varvid panna och maskin togs tillvara. I ett brev i jan. 1950 från Ankarsviks sågverk meddelade dessa att: Johannedal har nedskrotats. Upphuggen i jan 1950, varvid maskin och ångpanna togs tillvara.

¹ Kontrakt 11/11 1908: Trävaru AB Svartvik, Svartvik för bogs. Kvick en panna om 10 kg. Leverans: 13/5 1909. Pris: 2.145 kr.
Text: Bengt Westin (källor: Kapitalböcker Träv. AB Svartvik och Ankarsviks AB (SCA-arkivet Merlo), ASEA-arkivet – Härnösand)


KVICK
Foto ur Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

KVICK
Foto ur Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

KVICK
Foto ur Lars Petterssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan