Kvitsle 1

Oregistrerad
Byggd 1955 vid Nilssons MV, Stenvik
9,00 x 2,60 x ?? m
Maskin: Bolinder-Munktell 1054 på 46 hk

Byggdes för Ljunga Älfs Flottningsförening, Kvitsle som KVITSLE 1.
Text: Bengt Westin


KVITSLE 1
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan