Kylörn

Oregistrerad
Byggd 1889 vid Jönköpings Mek. Verkstad NB 12 (Järn)
13,20 x 3,00 x 1,35 m (SV 1916)
12,57 x 3,05 x 1,47 m (SS 1934)
Maskin: Varvets 1-cyl. ångmaskin på 40 Ihk, utbytt mot en Penta Råoljemotor på 40 Ehk (1933) och en Penta Diesel MD 67 på 86 Ehk 1955.

Byggdes som passagerarslup/bogserbåt för Wikner & K:i - Håknäs Sågverks AB, Nordmaling som KYLÖRN. Kylörn’ är namnet på en ny ångslup, tillhörande Hrr Wikner & K:i härstädes. Slupen som är bygd å Jönköpings MV hitkom i går morse, och afgick idag till Håknäs sågverk i Nordmaling. (VA 7/6 1889). Blev överförd till Mo & Domsjö AB, Norrbyskär 1899 och användes för småbogseringar och frakt av folk ut till Norrbyskär. Såldes 1918 till Carl Värme, Umeå som överlät samma år till Bobergs Maskinaffär, Umeå och dessa sålde i början av 20-talet till Söderhamns Stuveri AB, Söderhamn där hon blev stuvarbåt. Den 29 aug. 1966 avyttrades hon till Bertil Engvall, Solna och han sålde 1967 till Ingemar Örhn, Enköping. Omändrad till fritidsbåt och namnet förkortades till ÖRN. Okänt öde.

Båten skall ha köpts från Köping och finns fortfarande i Mälaren vid Borgåsund. Är i behov av vård. Har någon form av hytt/överbyggnad.
Text: Bengt Westin, Anders Björkroth


KYLÖRN
Foto i Stig Ljungs saml.

KYLÖRN
Foto: Ingmar Sahléns saml. via Bengt Westin

ÖRN
Foto: Malte Eriksson via Bengt Westin


Tillbaka till Mo & Domsjö AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan