Hammarlands kyrka

Kyrkan som ligger på Åland, uppfördes i slutet av 1200-talet och tillängnades Sankta Katarina av Alexandria. Tornet tillkom i början av 1300-talet.


Hammarlands kyrka
Foto Lars Johnson - 18 maj 1971

Foto Lars Johnson - 18 maj 1971

Hammarlands kyrka - Sankta Katarina - 31 augusti 2022
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Predikstolen ritades av prosten P.U.F. Sadelin år 1830 och utfördes av sockensnickaren Mats Lagerberg.
Foto Lars Johnson

Altarkransen från 1831 med symbolen för tro, hopp och kärlek. Altartavlan som föreställer Kristi förklaring är utförd 1865 av Robert Wilhelm Ekman.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Dopfunten från 1300-talet är av gotländsk typ
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Votivskeppet föreställer tremastade barken HILDA som var det tredje åländska fatyg att korsa Atlanten. Förebilden byggdes 1865 i Sund Tranvik och förliste 1901 i Björkörs skärgård.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Vigselryan har vävts av kyrkosyföreningens medlemmar och alla som vigts på ryan fäster sina namn på baksidan.
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Tillbaka till kyrkor på Åland
Tillbaka till startsidan