Klosters kyrka, Eskilstuna

Vid en extra kyrkostämma i Eskilstuna, Klosters och Fors församlingar beslöts den 9 augusti 1924 om byggandet av en ny kyrka i stadsdelen Norr. Ritningarna till kyrkan överensstämde i stora delar med ett ritningsförslag från 1922 av arkitekten Otar Hökerberg. Byggmästare var Olof Neuman, Eskilstuna. Kyrkan är byggd i tegel från Lina Tegelbruk i Södertälje och invigdes den 9 maj 1929.


Klosters kyrka i Eskilstuna - troligen tidigt 1930-tal
Vykort i min samling

Klosters kyrka i Eskilstuna - ca 1937
Foto Sigurd Ericsson (svärson till byggmästaren)

Klosters kyrka i Eskilstuna
Foto Lars Johnson 20/3 2007

Foto Lars Johnson 20/3 2007

Vykort i min samling (p.g. 1949)

Foto Lars Johnson - 1/8 2014

Foto Lars Johnson - 1/8 2014

Foto Lars Johnson - 1/8 2014

Altartavlan är ett 1600-talsverk av den flamländske mästaren Martin de Vos och föreställer herdarnas tillbedjan.
Figurerna på var sin sida om altartavlan föreställer Tron och Hoppet.
Foto Lars Johnson - 1/8 2014

Predikstolen, liksom altare, orgelfasad, bänkar och övriga träarbeten har utförts av Nordiska Kompaniets Verkstäder i Nyköping efter arkitekt Hökerbergs ritningar.
Foto Lars Johnson - 1/8 2014

Foto Lars Johnson - 1/8 2014

Foto Lars Johnson - 1/8 2014

Foto Lars Johnson - 1/8 2014

Foto Lars Johnson - 1/8 2014

"Det astronomiska uret" utfört av Bernhard Linder, Stockholm efter arkitekt Hökerbergs ritningar.
Foto Lars Johnson - 1/8 2014

Triumfkrucifixet är skuret i trä av skulptör Albert Helldén, Hällbybrunn, efter modell av skulptör Fagerberg.
Foto Lars Johnson - 1/8 2014

St. Eskil skuren i trä av Arvid Backlund, Stockholm
Foto Lars Johnson - 1/8 2014

Foto Lars Johnson - 17/5 2015

Foto Lars Johnson - 17/5 2015

Nummertavla på höger sida för psalmer
Foto Lars Johnson - 17/5 2015

På den vänstra är dagens psalmer uppsatta
Foto Lars Johnson - 17/5 2015

Foto Lars Johnson - 17/5 2015

Foto Lars Johnson - 17/5 2015

Foto Lars Johnson - 17/5 2015

Foto Lars Johnson - 17/5 2015

Foto Lars Johnson - 17/5 2015

Foto Lars Johnson - 17/5 2015

Foto Lars Johnson - 17/5 2015

Foto Lars Johnson - 17/5 2015

Klosters kyrka tolfte söndagen efter trefaldighet - 14 augusti 2016
Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Ikoner målade av Mats Hermansson på presenningar.
Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Foto Lars Johnson - 14 augusti 2016

Artonde söndagen efter trefaldighet - 25 september 2016
Foto Lars Johnson - 25 september 2016

Foto Lars Johnson - 25 september 2016

Foto Lars Johnson - 25 september 2016

Foto Lars Johnson - 25 september 2016

Foto Lars Johnson - 25 september 2016

Foto Lars Johnson - 25 september 2016

Byggmästare vid bygget av Klosters kyrka var Olof Neuman (min mammas morfar). Olof är på det högra fotografiet.
Foto Lars Johnson - ur Eskilstuna Kuriren 3/5 1929

Foto Lars Johnson - ur Eskilstuna Kuriren 3/5 1929


Tillbaka till kyrkor
Tillbaka till startsidan